Event Image

Temel ilk Yardım Eğitimi

İlk Yardım, "Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır" olarak tanımlanmış ve “İlkyardım Eğitimi” 2002 yılında yapılan yasal düzenlemeyle ZORUNLU EĞİTİMLER kapsamına alınmıştır.
 
Eğitim Yeri
Eğitimler Merkez salonlarımızda yapılabildiği gibi standartlara uymak kaydıyla kurumlarımızın kendi yerlerindeki eğitim salonlarında da düzenlenebilir.  

Eğitim Programı
Eğitim programı Uluslararası standartlara ve kriterlere göre belirlenmiş olup Sağlık Bakanlığı'nca onaylanmış İlk Yardım yönetmeliğinde yer alan içeriğe sahiptir . 

Eğitimler teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmekte olup, videolar, rol-play çalışmaları ile desteklenmektedir. 

Eğitimde katılımcılara Temel İlk Yardım Uygulamaları Eğitim Kitabı ve Çalışma soruları verilmektedir. Ayrıca eğitim sonundan sınav sürecinin tamamlanmasına kadar çevrimiçi hazırlanmış çalışma soruları ile kursiyerlerimiz desteklenmektedir.

Kursiyerlerimiz eğitim sonunda T.C. İl Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Denetmenleri eşliğinde gerçekleşen sınav sonrasında geçer not alarak sertifika almaya hak kazanırlar.

 

Eğitimler, tek sınıfta en az 7, en fazla 20 katılımcının katılımı ile, eğitimin etkinliği açısından için her 7 katılımcıya 1 eğitmen ile planlanmaktadır. 

ATP İlkyardım Eğitici Eğitim Merkezi olarak eğitmen kadromuz ve malzeme parkurumuz dahilinde aynı günde birden fazla sınıfta eğitim yapılabilmektedir.

 

Eğitmen Kadromuz ve Eğitim Materyallerimiz

ATP İlk yardım Eğitici Eğitim Merkezi olarak,  konusunda uzman sağlık personelinden oluşan, yüksek eğitim standartlarına hakim, eğitmenlik konusunda deneyimli, interaktif eğitim sistemini benimseyen, yüksek enerjili bir eğitmen kadrosuyla eğitimlerimize devam etmekteyiz. 

 

Uygulamalı derslerde, tüm katılımcılarımızın uygulama yapabileceği, kalp masajı-suni teneffüs çalışmalarının yeterliliğini ölçebilen yeni mankenler kullanılmaktadır. 2020 yılı itibari ile tüm İlk Yardımcılar için kullanımı zorunlu hale gelen OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) - Eğitim Modülü Elektroşok cihazlarımız farklı modeller ile kursiyerlerimize tanıtılmakta ve kullandırılmaktadır. 

 

Sınav Süreci
Sınav tarihleri kuruluşların talepleri ön planda tutularak her ilin İl Sağlık Müdürlüğü Acil Şube İlkyardım Biriminden Merkez yetkilimizce alınır. Sağlık Müdürlüğü Yetkililerince onaylanan sınav tarih, yer ve saat bilgisi Müşteri İlişkileri Yöneticimiz tarafından kurum yetkililerimize ve talep doğrultusunda kursiyerlerimize bildirilir. Sınav yerinde kursiyerlerimizi Eğitmenlerimi karşılar ve sınav sonuna kadar eşlik eder. Eğitmenlerimiz sınav saatinden 2 saat önce sınav yerinde olup kursiyerlerimizin de katılımı olması halinde sınav için tekrar çalışması yapmaktadır.

Sınav teorik ve uygulamalı olarak 2 bölümde değerlendirilir. Teorik ve uygulamalı testlerden 85 geçer not alınmalıdır. SInav sonunda not listeleri yine Müşteri İlişkileri Yöneticimiz tarafından kurum yetkililerimizle paylaşılır.

Sınavla İlgili Önemli Bilgiler
Sınava gelirken kursiyerlerimizin yanlarında vatandaşlık no içeren kimlik , kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir.  
Sınav saatinden 30 dakika önce sınav yerinde  bulunmaları gerekir.
 
Sertifikasyon ve Geçerlilik Süresi
Eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlerimize T.C Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardımcı sertifikası ve İlk Yardımcı kimlik kartı verilir. 

Sertifika ve kimlik kartının geçerlilik süresi 3 (üç) yıldır. 

Merkezimizde gerçekleştirilen eğitimler Müşteri İlişkileri Yöneticimiz tarafından takip edilmekte ve 3 yıllık sürenin bitimine yakın kişiler ve kurumlar bilgilendirilmektedir. 

Belge geçerlilik süresi sonunda 1 (bir) günlük (8 Saat) Güncelleme eğitimi yolu ile 3 (üç) yıl geçerlilik süresi uzatılabilir.  


Kimler İlk Yardımcı Olabilir?
18 Yaşını geçmiş her TC Vatandaşı eğitimlere katılabilir.

 

Çok tehlikeli işyerlerinde her 10 çalışana kadar 1 kişi

Tehlikeli işyerlerinde her 15 çalışana kadar 1 kişi

Az tehlikeli işyerlerinde ise her 20 çalışan için 1 kişi

“Temel İlk Yardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”