Event Image


Eğitimlerimizde yer alan, kurumsal ya da bireysel her kursiyerimiz misafirimizdir. Eğitimin öğreticiliği kadar katılımcılarımızın keyifle vakit geçirmeleri ve kurumlarımızın mutlak memnuniyeti önceliğimizdir.

Eğitimlerimiz görseller ve videolar ile desteklenen teorik ve uygulamalı yöntemlerle, interaktif çalışma ortamında ve faaliyet alanına göre içerik kuvvetlendirilerek verilmektedir.

Tüm katılımcılarımızın uygulamaları bizzat yaparak eğitimin kalıcılığının sağlanması ve olası bir durumda müdahale edebilme becerisine sahip olarak eğitimden ayrılmaları esastır.

Tüm Acil Durum ve/veya İş Devamı Acil Durum Planları tatbikatlarla desteklenir.

Her eğitimde, eğitim malzemelerimiz, uygulama becerilerini kazandırmak adına uygun, ulusal ve uluslararası standartlarda ve her kursiyerimiz için yeterli miktarda bulundurulmakta ve kullanılmaktadır.

Eğitimler sırasında tüm katılımcılara, eğitim konularını içeren kapsamlı “Eğitim Notları Kitapçığı” ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

Eğitimlerde mevcut ve öğrenilmiş bilgileri değerlendirmek üzere ön ve son test uygulamaları yapılmaktadır.

Eğitimler sonrasında sertifika sınavı yapılmaktadır. Kursiyerlerimizin bu sınava hazırlanabilecekleri notlar eğitim sonunda kendileri ve kurum yöneticileri ile paylaşılmaktadır.

Kurumlarımızla gerçekleştirilen her eğitim sırasında ve sonrasında, yönetimle takip ve sonuç raporları paylaşılmaktadır.