Event Image


Gerekli sağlık ve güvenli çalışma eğitimlerini düzenleyerek, tek tek fertlerin ve bütün olarak toplumun temel sağlık bilgisini artırıp, tüm bireyler için güvenli iş ve yaşam alanları oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.