Event Image

İlk Yardımcı Sertifikalarının geçerlilik süresi 3 (üç) yıldır. Geçerlilik süresi dolduktan sonra ki 90 (doksan) gün içinde yenileme eğitimine katılarak belgeler güncellenebilir. 

Güncelleme Eğitimi 1 (bir) tam gün olmak üzere toplam 8 saat sürmektedir. Eğitim sonunda sınav yoktur.