Event Image

İlk Yardım Eğitmeni Sertifikalarının geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır. Geçerlilik süresi dolduktan sonra ki 90 (doksan) gün içinde yenileme eğitimine katılarak belgeler güncellenebilir. 

Güncelleme Eğitimi 2 (iki) tam 1 (bir) yarım gün olmak üzere toplam 20 saat sürmektedir. Eğitim sonunda sınav yoktur.

Eğitmen yetki belgesi aldıktan sonra 5 (beş) sene içinde en az 15 eğitim verdiklerini belgeleyen eğitmenlerimizin sertifikaları herhangi bir eğitime dahil olmadan, Müdürlüğe müracaat etmeleri dahilinde yenilenmektedir.